Conseller ADR

INICI

Som una empresa dedicada als serveis d’assessoria i revisió de personal i equips de transport de mercaderies perilloses per carretera.

Si ets autònom transportista i realitzes transport ADR, necessites un Conseller de Seguretat.

Què és un C. S.?

“R. D. 97/2014 toda empresa que realice transporte, carga o descarga de Mercancías Peligrosas habrá de disponer de uno o varios consejeros de seguridad encargados de contribuir en la prevención de los riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas.” El conseller de seguretat és el responsable de que tota la informació del A.D.R. vigent(2013) estigui en disposició de la empresa per tal que aquesta pugui complir amb la legislació pertinent.

Telèfon oficina: 93 223 51 49

Telèfon d’incidències: 615 182 601
informacio@perelloncs.com

Col·labora: