Conseller ADR

RUTES ADR

ximpAplicació del Servei Catala de Trànsit per calcular les rutes dels vehicles que transportin MM.PP.

http://ximp.gencat.cat/appximp/

Quan genera la ruta li dóna un nombre amb un PDF que podeu imprimir o apuntar i que en cas que us parin els mossos, servirà de justificant, impedint així que us sancionin.

 

RUTES ADR ESPANYA:

 

Col·labora: